Rekrutacja

Zasady przyjęć na I stopień

Wymagania przedmiotowe:

Kategoria przedmiotu

Wymagania

Przedmioty

I

Maksymalnie jeden (wymagany)

Język polski, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuski)

II

Maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, filozofia, historia, WOS, geografia, historia sztuki

III

Maksymalnie dwa

(nie wymagane)

geografia, historia, WOS, historia sztuki, historia kultury, język polski, filozofia, informatyka, historia muzyki


Zasady przyjęć na II stopień
 

Zasady rekrutacji z kolejnym limitem na rok 2018/2019

MIEDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 18 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.